Pur Natur bio activ Unieke Pur Natur yoghurtformule met probiotica

1. Herstel van de darmmicrobiota

Dysbiose van de darmmicrobiota wordt gewoonlijk veroorzaakt door pathogene infecties en door een daling van de commensale microbiota wat de groei van de opportunistische pathogenen kan stimuleren, bijvoorbeeld na de inname van antibiotica.

De kolonisatie van het darmkanaal door probiotische micro-organismen heeft een beschermende werking op de darmmicrobiota en vormt dus een afweermechanisme tegen pathogenen die diarree kunnen veroorzaken.

De hechting aan de darmwand wordt beschouwd als één van de belangrijkste eigenschappen van probiotica om te kunnen komen tot een gunstige werking. Dankzij dit vermogen kunnen probiotica vermijden dat opportunistische pathogenen zich gaan hechten aan en woekeren in het darmkanaal. Bovendien kunnen probiotica wedijveren voor beschikbare voedingsstoffen in de darmen, wat de groei van dergelijke pathogenen afremt.

Digest Plus-stammen

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 is geschikt om de groei van pathogene bacteriën zoals Listeria spp of Salmonella spp. in vitro te beletten. Deze effecten werden in vivo geobserveerd, in ten minste twee recente onafhankelijke klinische studies, waarvan één met Kaukasische kinderen en een andere met Aziatische allergische volwassenen, waaruit bleek dat de consumptie van Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 de rijkdom aan Lactobacillus, butyrogene bacterie zoals Ruminococcus en de gehele diversiteit van de microbiota doet stijgen. Deze studies hebben ook aangetoond dat Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 de hoeveelheid potentiële enteropathogenen zoals Escherichia doet dalen.

Overigens remt Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 de dysbiose die te wijten is aan antibioticakuren met penicilline. De aanwezigheid van de stam Bifidobacterium longum CECT7894 is zeer relevant om een gezonde hoeveelheid bifidobacteriën te bereiken.

Bovendien hebben de probiotische stammen Bifidobacterium longum CECT7894 en Pediococcus pentosaceus CECT8330 aangetoond dat ze in staat zijn de groei te verhinderen van potentieel pathogene bacteriën zoals Escherichia coli en andere van het geslacht Enterobacter, Klebsiella en Bacteroides in vitro. Een klinische studie toonde aan dat de hoeveelheid Enterobacteriën was gedaald en de hoeveelheid van bifidobacteriën beduidend was gestegen na de dagelijkse inname van de twee probiotische stammen Bifidobacterium longum CECT7894 en Pediococcus pentosaceus CECT8330 gedurende twee weken.

TERUG

logo bio activ staand240pxis een product van Pur Natur